Замерало ми се

„Замерало ми се што сам оне типове назвао балканским а не српским. Ја признајем да сам од увек, а не тада, осећао да су у мојим радовима највише усредсређене опште карактерне црте људи и прилика...

ПОРЕКЛО ПИСЦА

Родови у планинском селу Коћури, у Пчињи, Дининци, Крстинци и Баба- Јанинци крвни су сродници. Добегли су Коћурску планину крајем 18. века из Лучана код Бујановца, на самом улазу у Кончуљску клисуру...

ЧИТУЉА

Смрћу Борисава Станковића изгубљен је један од најмоћнијих представника наше приповетке. Његов књижевни значај утврђен је био још пре рата, и може се рећи да он својом делатношћу потпуно припада...

Покушај aутобиографије

И ево моје, најгорег и најпокваренијег књижевника, историје: Прве моје приповетке није хтео ни један лист да штампа. Када је Андра Гавриловић покренуо своју „Искру“, први је он штампао две моје...

Војиславу П. Живковићу

Драги Војче, Сећаш ли се када једног дана дођох к теби. Седео си на једном сандуку усред твоје радње, разграбљене али ипак поново отворене и почеле тек да се уређује и прорађује. - Шта радиш,...

КОШТАНА ХОЋЕ НОВАЦ

"Политика" истражује случај побуњеног лика   У Врању је било неколико циганских трупа, и трупа у којој је била Коштана била је најбоља и најчешће су је позивали по кућама имућнијих...