Библиографија

Наслов Аутор Језик Годинаsort descending Врста

Врела крв : (новеле) / Борисав Станковић

Станковић, Борисав

српски 1922 кратка проза

Коштана : комад из врањског живота с песмама / Борисав Станковић

Станковић, Борисав, 1876-1927

српски 1924 драма

Naš Božić / Borisav Stanković

Stanković, Borisav, 1876-1927

српски 1925 кратка проза

Моји знанци / Борисав Станковић

Stanković, Borisav, 1876-1927

српски 1928 кратка проза

Нечиста крв / Борисав Станковић

Станковић, Борисав

српски 1928 роман

Моји знанци / Борисав Станковић

Станковић, Борисав

српски 1928 кратка проза

Коштана [Штампана музикалија] : опера у три чина (шест слика) : либрето по драми Боре Станковића и народној поезији написао композитор : други и трећи чин / Петар Коњовић ; ревизија Здењека Халабале (Праг) = Koshtana : opera in three acts (six scenes) : The libretto, written by the composer, is based on the play by Bora Stanković and folk poetry : Second and Third Act / Petar Konjović ; revised by Zdeněk Chalabala (Prague) ; English version by Perilla Nowell-Smith = Koschtana : Oper in drei Akten (sechs Bildern) : Libretto nach dem Drama von Bora Stanković und nach der Volkspoesie verfasst Komponisten : Zweiter und Dritter Akt / Petar Konjović ; revidiert von Zdeněk Chalabala (Prag) ; Deutsch von Rosa Dvornik

Коњовић, Петар

српски, енглески, немачки 1928 ноте

Izabrana, djela / Borisav Stanković

Станковић, Борисав

српски 1928 књига

Из мога краја ; Божји људи ; Његова Белка / Борисав Станковић

Stanković, Borisav, 1876-1927

српски 1928 кратка проза

Коштана [Штампана музикалија] : опера у три чина (шест слика) : либрето по драми Боре Станковића и народној поезији написао композитор : први чин / Петар Коњовић ; ревизија Здењека Халабале (Праг) = Koshtana : opera in three acts (six scenes) : The libretto, written by the composer, is based on the play by Bora Stanković and folk poetry : First act / Petar Konjović ; revised by Zdeněk Chalabala (Prague) ; English version by Perilla Nowell-Smith = Koschtana : Oper in drei Akten (sechs Bildern) : Libretto nach dem Drama von Bora Stanković und nach der Volkspoesie verfasst Komponisten : Ersten akt / Petar Konjović ; revidiert von Zdeněk Chalabala (Prag) ; Deutsch von Rosa Dvornik

Коњовић, Петар

српски, енглески, немачки 1928 ноте

Нечиста крв ; Коштана / Борисав Станковић ; предговор и приређивање Владимир Јовичић

Станковић, Борисав

српски 1928 роман

Газда Младен ; Певци / Борисав Станковић

Станковић, Борисав

српски 1928 кратка проза

Коштана ; Ташана ; Јовча / Борисав Станковић

Станковић, Борисав

српски 1928 др.књиж.облици

Sangue impuro : traduzione dal serbo di Umberto Urbani / Borisav Stanković

Stanković, Borisav
Urbani, Umberto

италијански 1928 књига

Sangue impure / Borisav Stanković ; traduzione dal serbo di Umberto Urbani

Stanković, Borisav, 1876-1927

италијански 1928 књига

Velikani pozorišne scene [Zvučni snimak] / [izvode] Dobrica Milutinović ... [et al.] ; urednik Svetozar Karakušević

Stanković, Borisav, 1876-1927

српски 1928 грамофонска п.

Моји знанци / Борисав Станковић

Станковић, Борисав, 1876-1927

српски 1928 кратка проза

Stari dani / Borisav Stanković

Stanković, Borisav

српски 1928 кратка проза

Коштана : комад из врањског живота у четири чина с певањем / од Борисава Станковића

Stanković, Borisav

српски 1928 сепарат

Стари дани / Борисав Станковић

Станковић, Борисав, 1876-1927

српски 1928 кратка проза