О делу

Колико је Бора Станковић остарео за сто година

„ЖИВО ЖАРЈЕ СРЕД ХЛАДНА ПЕПЕЛА“ Три броја „Књижевног додатка“ посвећена су Борисаву Станковићу - условном ставу књижевника данашњице, мишљењима критичара и ставовима самог Станковића, а пратиће четири књиге изабране прозе. Питање из анкете у првом броју „Књижевног додатка“ односи се на читаност и читљивост дела Борисава Боре Станковића, на степен његовог присуства у свести књижевника, а почетна намера је и скромнија, да само подсетимо ствараоце књижевних дела и читаоце на остварења која су одмах по настанку хваљена, онда грубо оспоравана заједно са аутором, а потом опет позлаћивана. У...

Опширније

Ја не волим да радим - Борисав Станковић, разговор

  — Не, свему је томе крив један рђаво схваћен национализам!   — Почеци су ми били тешки. Слао сам своје рукописе од уредништва до уредништва и свуда био одбијан   — Нема ту, брајко, да они тамо „прелазе границу“, јер то не значи ништа, то је новинарска фраза. Има да се буде у таквим тренуцима или уметник или да се оде у порнографију     Затекао сам једног средовечног господина, у тамном оделу, где седи у трсканој наслоњачи (на малој тераси која завршава тунел од винове лозе) пушећи. Он има плаве очи које гледају помало испод обрва, мршаве...

Опширније

Сто живота Боре Станковића

Станислав Винавер   Са Бором сам провео године и тренутке. Неки пут ми се чине баш ти тренуци као претежни, а године као случајне: обично трајање што испуњује време својим празним градивом. Бора је после светског рата радио у Уметничком одељењу Министарства просвете (у ствари у „прикоманди“; припадао је одсеку за основну школску наставу), где и ја, и залазио у моју канцеларију на разговор, кафу и ћаскање. Увече ме је вукао (неки пут и са Драгутином Костићем Ћелешом) по кафаницама и крчмицама на Дунаву. Ту би ми он, с времена на време, раздрагано или суморно, рекао понешто кроз...

Опширније

Из књиге: Јован Деретић Кратка историја српске књижевности

Најзначајнији приповедач овог раздобља јесте Борисав Станковић (1876—1927). По тематици он је најизразитији регионалиста међу нашим реалистима, а по психологији ликова, поступку и стилу један од...

МРЗАН

Добро сам се знао и са Бором Станковићем. Остављао је утисак човека мрзана, врло разочараног,  а томе је доприносило и то што је, као што се зна, био склон пићу, а живео је често и у беспарици...

Замерало ми се

„Замерало ми се што сам оне типове назвао балканским а не српским. Ја признајем да сам од увек, а не тада, осећао да су у мојим радовима највише усредсређене опште карактерне црте људи и прилика...

ПОРЕКЛО ПИСЦА

Родови у планинском селу Коћури, у Пчињи, Дининци, Крстинци и Баба- Јанинци крвни су сродници. Добегли су Коћурску планину крајем 18. века из Лучана код Бујановца, на самом улазу у Кончуљску клисуру...

ЧИТУЉА

Смрћу Борисава Станковића изгубљен је један од најмоћнијих представника наше приповетке. Његов књижевни значај утврђен је био још пре рата, и може се рећи да он својом делатношћу потпуно припада...

Покушај aутобиографије

И ево моје, најгорег и најпокваренијег књижевника, историје: Прве моје приповетке није хтео ни један лист да штампа. Када је Андра Гавриловић покренуо своју „Искру“, први је он штампао две моје...

Војиславу П. Живковићу

Драги Војче, Сећаш ли се када једног дана дођох к теби. Седео си на једном сандуку усред твоје радње, разграбљене али ипак поново отворене и почеле тек да се уређује и прорађује. - Шта радиш,...

КОШТАНА ХОЋЕ НОВАЦ

"Политика" истражује случај побуњеног лика   У Врању је било неколико циганских трупа, и трупа у којој је била Коштана била је најбоља и најчешће су је позивали по кућама имућнијих...